China Forum - A Response to China’s role in Climate, Sustainability and Clean Tech

Donderdag 25 april 2019, 15.00 uur – 18.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Intercontinental Amstel Amsterdam

 

Beste relatie,

Graag nodigen wij je uit voor China Forum, een initiatief van Instituut Clingendael en AXA Investment Managers, op donderdagmiddag 25 april.

China forum bestaat uit senior bestuursleden en decision makers van de grootste institutionele beleggers in Nederland die op kwartaalbasis in besloten kring kennis en ervaring uitwisselen over beleggen in China.

Het doel van het forum is om gezamenlijk een strategisch beleid te ontwikkelen vanuit een economisch, politiek en maatschappelijk (UNSDG) perspectief ten aanzien van China in een beleggingsportefeuille. Klimaat zal hierbij een belangrijk aandachtsgebied zijn. Als een belegger klimaatverandering hoog op de agenda heeft staan, kan hij immers niet om China heen.

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten zal Instituut Clingendael onder andere een assessment en interpretatie geven ten aanzien van de initiatieven van de Chinese overheid in een geopolitieke context. AXA IM zal onafhankelijke experts uit verschillende vakgebieden uitnodigen voor deze bijeenkomsten

Op donderdagmiddag 25 april staan de ontwikkelingen op het gebied van Clean Tech en klimaat op de agenda, met de volgende aandachtspunten:

  • Beoordeling van de ESG-prestaties van Chinese bedrijven
  • Best practices voor het verkrijgen van relevante data
  • Invloed van institutionele beleggers op een grotere transparantie ten aanzien van milieubeleid, sociaal beleid en bestuur van Chinese ondernemingen.

AXA IM en Instituut Clingendael willen met China Forum de kennis hierover vergroten, zodat beleggers beter kunnen meten wat de maatschappelijke invloed van hun portfolio is.

Tijdens de bijeenkomst op 25 april zullen de volgende sprekers hun visie delen:

  • Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management, over de do's & don'ts voor beleggen in China, de ambitie van APG voor de middellange termijn en mogelijkheden voor overleg met China over best practices voor beleggers.
  • Wilco van Heteren, Director of ESG Research bij Sustainalytics, over de methodologie om de ESG-prestaties van Chinese bedrijven te beoordelen.
  • Tim Clissold, auteur van het boek "Mr. China" en expert op het gebied van geschillenbeslechting tussen Chinese partijen en westerse beleggers, over de omgang met klimaatverandering die kan worden afgeleid uit het partijprogramma, communicatie en beslissingen van de Chinese overheid.
  • De specialisten van AXA IM zullen ingaan op de lessen die zijn geleerd over beleggen in China aan de hand van twee concrete casestudies.

Wij zouden je heel graag voor deze bijeenkomst uitnodigen en stellen het zeer op prijs als je experts uit jouw organisatie van dit initiatief op de hoogte zou willen brengen. Zij zijn vanzelfsprekend eveneens welkom tijdens de bijeenkomst.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Hanneke Veringa (06-12862860) en Menso van Leeuwen (06-53773800).

Wij kijken ernaar uit om op donderdagmiddag 25 april samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Veringa, Country Manager AXA IM NL

Monika Sie Dhian Ho, Directeur Instituut Clingendael