Expert Meeting - Een nieuwe visie op de Matching Portefeuille

Insight
23 March 2018

Waar wij vorig jaar al pleitten voor het opnemen van inflatiegerelateerde obligaties in de matching portefeuillle, willen wij nu de toegevoegde waarde van het uitbreiden van de matching portefeuille met Commercial Real Estate Loans, Infrastructure Debt, Asset Backed Securities (ABS) en Nederlandse Hypotheken aan een nadere verkenning onderwerpen.

Nederlands hypotheken staan bij pensioenfondsen inmiddels volop in de belangstelling. De verwachting is dat deze groei nog tot zeker 2020 aanhoudt, hetgeen wordt onderschreven door DNB. De aandacht die hypotheken ten deel valt zou naar onze mening ook moeten gelden voor andere alternatieve beleggingen.  Wij nemen weliswaar een groeiende allocatie naar infrastructure debt waar, maar de allocatie naar commercial real estate loans en ABS blijft naar onze mening achter. Deze beleggingscategorieën  kunnen met hun specifieke karakteristieken bijdragen aan het verder verbeteren van het risico- rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille.

Tijdens deze Expert Meeting gaan onze sprekers graag met u in gesprek over de overwegingen om deze activa in de matching portefeuille op te nemen en hoe het beste ingespeeld kan worden op de illiquiditeitspremie, terwijl het liquiditeitsrisico adequaat wordt gemanaged. Hierbij zullen wij uitgebreid ingaan op de verschillende asset classes en staan wij stil bij de impact op de strategische asset allocatie, de vereiste dekkingsgraad en het uitzicht op de financiële performance op de middellange termijn.

Wij kijken ernaar uit om op 23 maart samen met u van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.