Fixed Income Lunch

Insight
02 November 2017

Vorige week ging het vijfjaarlijkse partijcongres van de Chinese Communistische partij van start. In zijn openingsspeech van drieënhalf uur belichtte president Xi Jinping uitgebreid de successen van de partij,  waarna hij een beeld schetste van de richting die de partij  en het land de komende jaren op bewegen. Hierin draait het met name om de erkenning van de structurele uitdagingen voor de economie en de noodzaak om de systematische risico's te beheersen, met geconcentreerde inspanningen om de economie te herbalanceren en de middle income trap te vermijden. Financiële stabiliteit en hervormingen zoals de liberalisering van de financiële markten zullen een belangrijk aandachtspunt blijven.  

Waar buitenlandse beleggers tot voor kort maar beperkt toegang hadden tot de Chinese obligatiemarkt, heeft de ‘Bond Connect ’ tussen China en Hong Kong, die afgelopen juli van start ging, de deur naar ’s werelds op twee na grootste obligatiemarkt verder geopend. Dit is een volgende stap om Chinese financiële markten verder te integreren met het wereldwijde financiële systeem, een ontwikkeling die ook al zichtbaar was met de verschillende ‘stock connects’ en de opname van de yuan in het SDR-mandje van het IMF. Een opname in de belangrijkste obligatie-indices zal in dat licht hoog op het verlanglijstje van de Chinese autoriteiten staan. De eerste effecten van de ‘Bond Connect’ tekenen zich af; in augustus was er een record toename van meer dan $ 12 miljard van in yuan genoteerde obligaties in handen van buitenlandse beleggers.

De komende jaren zal de instroom van buitenlands kapitaal naar verwachting aanzienlijk toenemen. Recent onderzoek van Citigroup voorspelt dat in 2025 meer dan $ 3.000 miljard buitenlands kapitaal in China is belegd, al  zijn er belangrijke hindernissen die genomen moeten waaronder de vooralsnog stevige controle over de ontwikkeling van de wisselkoers  van de yuan en kapitaal dat niet zo China kan worden teruggetrokken. Tijdens de lunch verkennen wij graag samen met u de kansen en uitdaging voor beleggen in Chinese vastrentende waarden.

China staat als thema al enige tijd bij ons op de agenda, maar uiteraard nemen wij ook graag andere regio’s in ogenschouw. Onze CIO Fixed Income Chris Iggo zal tijdens de lunch ingaan op de verwachtingen voor de wereldwijde fixed income markten, waarbij Jim Veneau, Head of AXA IM Fixed Income Asia met standplaats in Hong Kong, zal inzoomen op de karakteristieken van en het huidige momentum voor Chinese vastrentende waarden. Uiteraard zal hierbij gelegenheid zijn om vragen te stellen over de uitkomsten van het partijcongres en de gevolgen hiervan voor beleggers.

Wij kijken ernaar uit om op 2 november samen met u van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.