Launch of China Forum - Developing a response to China’s role in Financial Markets, Investment Policy and the UNSDGs

Graag nodigen wij je uit voor de kick-off bijeenkomst van het besloten China Forum.

Het forum zal bestaan uit senior bestuursleden en decision makers van de grootste institutionele beleggers in Nederland die op kwartaalbasis in besloten kring best practices en ervaringen kunnen uitwisselen.

Het doel van het forum is om gezamenlijk een strategisch beleid te ontwikkelen vanuit een economisch, politiek en maatschappelijk (UNSDG) perspectief ten aanzien van China in een beleggingsportefeuille.

Het gaat hierbij zowel om de directe impact van China op de ontwikkelingen in de financiële markten als om de beslissingen van index providers ten aanzien van de opname van Chinese aandelen en obligaties in de respectievelijke indices. Daarnaast zullen onderwerpen zoals de betrouwbaarheid van data in de financiële verslaglegging als ook rapportages over leading indicators ten aanzien van maatschappelijke impact een belangrijke rol spelen.

Het forum is een gezamenlijk initiatief van Instituut Clingendael en AXA Investment Managers en borduurt voort op de toenemende aandacht voor het ontwikkelen van een strategisch beleid ten aanzien van China in Nederland.

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten zal Instituut Clingendael onder andere een assessment en interpretatie geven ten aanzien van de initiatieven van de Chinese overheid in een geopolitieke context. AXA Investment Managers zal daarnaast onafhankelijke experts uit verschillende vakgebieden uitnodigen voor deze bijeenkomsten en stelt jouw input ten aanzien van het ontwikkelen van een gezamenlijk strategisch beleid zeer op prijs.

Tijdens het kick-off diner delen de onderstaande sprekers graag hun visie over de ontwikkelingen binnen het Chinese speelveld:

  • Dick Vietor, Professor Harvard Business School, over China’s economische en politieke strategie, China’s concurrentievermogen, de positionering ten opzichte van Europa en Amerika en de vooruitzichten voor de komende periode en hoe we ons hierop als beleggers moeten voorbereiden.
  • Theodore Niggli, Managing Director Shanghai, MSCI, over de blauwdruk voor de liberalisering van de financiële markten, het effect van de opname van A-shares binnen de MSCI Emerging Markets Index en de kansen en uitdagingen voor de nabije toekomst.
  • Jérôme Broustra, Head of Fixed Income Global Rates bij AXA IM , over de wijze waarop China acteert in het uitgeven van green bonds. Wat zijn de kansen en risico’s en in hoeverre voldoen deze obligaties aan de gangbare definities? Is er sprake van green washing of zijn zij een serieus alternatief voor green bonds die worden uitgegeven in onder meer Europa?

Wij kijken ernaar uit om op maandagavond 17 december samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Veringa
Country Manager AXA IM NL

Monika Sie Dhian Ho
Directeur Instituut Clingendael