De Chinese financiële markten worden steeds meer opengesteld voor buitenlandse beleggers. Dat komt onder meer tot uiting in de opname van Chinese aandelen en obligaties in toonaangevende wereldwijde indices. Ook pensioenfondsen die grotendeels passief beleggen in opkomende markten, krijgen daarmee automatisch een groeiend belang in China.

De grote Nederlandse pensioenfondsen kunnen met hun beleggingsbeleid bijdragen aan een grotere transparantie ten aanzien van milieubeleid, sociaal beleid en bestuur van Chinese ondernemingen. Met China Platform willen wij de kennis hierover vergroten, zodat beleggers beter kunnen meten wat de maatschappelijke invloed van hun portfolio is.

Het doel is om met China Platform het gesprek aan te gaan met Chinese bedrijven en toezichthouders en zo een leidende positie voor Europese institutionele investeerders te realiseren op het gebied van beleggen in China, rekening houdend met de geopolitieke risico's, de UNSDG's en het Europees actieplan voor duurzame financiering.

China Platform zal tijdens bijeenkomsten onafhankelijke (Clingendael) experts uitnodigen om de ontwikkelingen in China en de initiatieven van de Chinese overheid in een geopolitieke context te plaatsen. Uiteindelijk zal dit leiden tot proactieve beleidsvorming en communicatie met de verschillende Chinese spelers op het vlak van selectiecriteria voor Nederlandse pensioenfondsen en het realiseren van een positieve impact op onder meer het klimaatvraagstuk.

Raad van Advies - China Platform

  • Bert Hofman (former World Bank’s Country Director for China)

  • Dick Vietor (Professor Harvard Business School)

  • Ed Kronenburg (former Netherlands Ambassador to China)

  • Monika Sie Dhian Ho (General Director Clingendael Institute)