Expert Meeting - A 360 Degrees Approach to Climate Change

De dringende oproep om klimaatverandering aan te pakken gaat aan de financiële sector niet voorbij.  Frankrijk was in 2015 het eerste land dat wetgeving invoerde om bedrijven, investeerders en banken te laten communiceren over hoe zij omgaan met klimaatrisico's. Voor institutionele beleggers en vermogensbeheerders vereist de wet (artikel 173) de publicatie van informatie met betrekking tot klimaatrisicobeheer en meer in het algemeen de integratie van ESG-overwegingen in beleggingsbeslissingen.

Met de oprichting van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), op verzoek van de G20 een jaar na het klimaatakkoord van Parijs, en de publicatie van de TCFD-aanbevelingen zijn standaarden opgesteld  waarmee financiële- en niet-financiële instellingen kunnen rapporteren over hoe klimaatfactoren impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering. 

In de regelgeving en het risicomanagement is in toenemende mate expliciet aandacht voor het klimaatrisico. In Nederland onderzocht DNB reeds met een stresstest de klimaatrisico’s waaraan financiële instellingen blootstaan. De centrale bank heeft daarnaast aangekondigd de financiële risico’s die samenhangen met klimaatveranderingen en de transitie naar een CO2-neutrale economie in 2019 steviger te verankeren in het toezicht op pensioenfondsen.

Tegelijkertijd kondigde de Europese commissie nieuwe transparantie-eisen voor professionele beleggers aan. Zij moeten openheid van zaken geven over hoe ze duurzaamheid in hun beleggingsbeleid integreren en aan welke klimaatrisico's de beleggingen zijn blootgesteld.

Tijdens deze Expert Meeting gaan onze sprekers graag met u in gesprek over de:

·         Uitdagingen waarvoor wij staan met betrekking tot klimaatverandering

·         De wijze waarop klimaatverandering in het beleggingsproces kan worden meegenomen 

·         Hoe je als belegger daadwerkelijk ‘in control’ bent met betrekking tot klimaatrisico

Hens Steehouwer, Head of Research van Ortec Finance laat aan de hand van risicoanalyses de relatie tussen klimaatverandering en financiële impact zien en zal daarnaast ingaan op de rol van klimaatrisico bij de bepaling van het strategisch beleid.

Mark Drinkwater,  Head of Earth and Mission Science Division bij European Space Agency (ESA) zal aan de hand van kwantitatieve data en satellietbeelden de gevolgen van klimaatverandering over de laatste decennia inzichtelijk maken. 

Heidi Ridley, CEO van Rosenberg Equities bij AXA IM bespreekt de urgentie van het meenemen van het klimaat in het beleggingsproces.  Ze zal laten zien waarom het belangrijk is om af te stappen van simplistische 'koolstofminimalisatie'-strategieën.

Joumana El Zein Khoury, directeur van het Prins Claus Fonds, dat baanbrekend werk op het gebied van cultuur en ontwikkeling  ondersteunt, zal tijdens haar presentatie ingaan op  het belang van culturele en artistieke initiatieven om klimaatproblematiek wereldwijd aan te pakken.

Wij kijken ernaar uit om op 18 juni samen met u van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Hanneke Veringa

Country Manager the Netherlands

AXA Investment Managers