Expert Meeting Climate Change

Moving from an Ambition for Investors to an Obligation to take Concrete Measures

Vrijdag 28 februari 2020, 15.00 uur – 18.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur)
Intercontinental Amstel Amsterdam

De aarde warmt op en het klimaat verandert drastisch, zo waarschuwen wetenschappers. Het besef dat actie nodig is om de ergste gevolgen van klimaatverandering te stoppen is ook in de financiële sector doorgedrongen. Zo ziet Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, klimaatverandering als speerpunt voor het monetaire beleid van de bank.

Pensioenfondsen zijn zich in toenemende mate bewust van de rol die zij kunnen spelen. Met de ondertekening van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) op 20 december 2018  gaven zij een duidelijk signaal af de negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op de samenleving en het milieu te willen voorkomen en te willen aanpakken. Pensioenfondsen die het convenant ondertekenden, committeren zich aan het implementeren van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in hun beleggingsportefeuille. Door middel van beleggingen in internationaal operende bedrijven kunnen zij mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven.

Ook de toezichthouder speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van de financiële sector. Beheersing van ESG-risico’s is vanaf 2019 expliciet onderdeel van de regelgeving voor pensioenfondsen. Daarbij moet het fonds laten zien hoe het de impact van die risico’s weegt en wat dat betekent voor het beleggingsbeleid. In 2018 had DNB de primeur van een klimaatstresstest, een initiatief dat inmiddels breder wordt ingezet. Op dit vlak zijn nog stappen te zetten. Zo blijkt uit de resultaten van de stresstest voor pensioenfondsen die Eiopa, de Europese toezichthouder voor de sector, afgelopen december presenteerde dat een op de vijf van alle Europese pensioenfondsen op dit moment de risico's van klimaatveranderingen op de beleggingsportefeuille in beeld heeft.

Tijdens deze Expert Meeting gaan vertegenwoordigers van verschillende partijen graag met u in gesprek over:

 • Doelstellingen van het IMVB-convenant, de methodiek en mogelijke voorbereidingen die institutionele investeerders op dit vlak kunnen treffen
 • Doelstellingen van de stresstest voor klimaatrisico, de methodiek en mogelijke voorbereidingen die institutionele investeerders op dit vlak kunnen treffen.
 • Europese initatieven om de verduurzaming van de financiele sector te bevorderen. 
 • Duurzaamheidsuitdagingen bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s: een case study over het delven van nikkel en kobalt - Deep Green
 • Best practices en uitdagingen bij het rapporteren van de klimaatimpact van de beleggingsportefeuille

De volgende sprekers zullen een bijdrage aan het programma leveren:

 • Annette van der Krogt, Hoofd Responsible Investments, Achmea Investment Management
 • David-Jan Jansen, Financial Stability Division, Macroprudential Analysis and Policy,  De Nederlandsche Bank
 • Gerard Barron, Chairman en CEO DeepGreen
 • Erika Ilvas, Head of Strategy, DeepGreen
 • Lise Moret, Head of Climate Strategy and Sustainability Standards,  AXA IM 
 • Justin Travlos, Global Head of Sustainability,  AXA IM – Real Assets

Wij kijken ernaar uit om op vrijdag 28 februari samen met u van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.