past events

Bouwplaats Pensioensector

Contouren van het renovatieproject


Bootcamp, een initiatief van AXA Investment Managers, brengt de uitdagingen waar organisaties in de financiële sector voor staan voor het voetlicht en komt met concrete oplossingsrichtingen. 

Tijdens iedere uitzending voert journalist Jort Kelder met pensioenfondsbestuurders, beleggingsexperts, crisismanagers en out-of-the-box denkers een inspannend gesprek over hun ervaringen, initiatieven en de wijze waarop zij uitdagingen het hoofd bieden.

Met deze keer aandacht voor de grote verbouwing die pensioenfondsen de komende jaren te wachten staat  en het klimaat waarin deze verbouwing gaat plaatsvinden.