past events

Expert Lunch Inflatie

De Kas Amsterdam


De historisch hoge inflatie en aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen houden beleggers bezig. De Nederlandsche Bank verwacht nu dat de inflatie dit jaar uitkomt op 6,7%, het hoogste niveau sinds 1981. Veel van deze prijsdruk blijkt hardnekkiger dan eerder werd gedacht, waardoor de vraag rijst of het tijdperk van lage inflatie definitief achter ons ligt.

Ondertussen gaan agressieve centrale banken ‘all-in’ in hun strijd tegen inflatie, maar kunnen ze de inflatiegeest weer in de fles krijgen door een succesvolle zachte landing te bewerkstelligen of zullen andere, meer structurele, factoren dit voorkomen?

Tijdens de aankomende Expert Lunch zal Jonathan Baltora, hoofd van het Sovereign, Inflation & FX-team in Parijs en Senior Portfolio Manager binnen ons Fixed Income-platform, onder andere ingaan op de inflatievooruitzichten voor de komende periode en de rol van inflation linked bonds. Daarbij zal hij zijn visie delen hoe door deze woelige wateren te navigeren.