AXA IM Bootcamp

Bootcamp, een initiatief van AXA Investment Managers, brengt de uitdagingen waar organisaties in de financiële sector voor staan voor het voetlicht en komt met concrete oplossingsrichtingen. 

Tijdens iedere uitzending voert journalist Jort Kelder met pensioenfondsbestuurders, beleggingsexperts, crisismanagers en out-of-the-box denkers een inspannend gesprek over hun ervaringen, initiatieven en de wijze waarop zij uitdagingen het hoofd bieden.

Bootcamp #3: Bouwplaats Pensioensector: contouren van het renovatieproject - 21 augustus 2020

Met deze keer aandacht voor de grote verbouwing die pensioenfondsen de komende jaren te wachten staat  en het klimaat waarin deze verbouwing gaat plaatsvinden. 

Jort Kelder gaat in gesprek met:

  • Onno Steenbeek, directeur strategic portfolio advice bij APG Asset Management, over de uitwerking van het pensioenakkoord
  • Cees Harm van den Berg, senior investment consultant bij Willis Towers Watson over de beleggingsimplicaties van het nieuwe pensioenakkoord
  • Chris Iggo, Chief Investment Officer Core Investments bij AXA IM over over het beleggingsklimaat waarin wij deze stelselwijziging gaan doorvoeren

Vond u het interessant en bent u benieuwd waar we het volgende keer over gaan hebben? Meld u dan hier aan en blijf als eerste op de hoogte van de AXA IM Bootcamps.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn) en mag niet worden overhandigd aan particuliere beleggers. Bij verspreiding dient hiermee rekening te worden gehouden. Op basis van de verstrekte informatie dienen geen financiële beslissingen te worden genomen. Deze publicatie vormt geen aanbod tot koop of verkoop van enig product of enige dienst van de groep bedrijven die onder AXA IM vallen (`de Groep') en dient niet te worden beschouwd als uitnodiging of aanbeveling om tot enige beleggingstransactie over te gaan. Deze publicatie is uitgegeven door AXA IM Benelux - Netherlands Branch, Beethovenstraat 518, 1082 PR Amsterdam.