Investor thinking

Het inflatievraagstuk en de overgang naar het post-covid tijdperk

Online Media Round Table #6

Please scroll down for the recording of the round table (in English)

Al drukt de covid-19 pandemie de economische groei en inflatieverwachtingen, centrale banken en overheden zetten hier steeds verdergaande stimuleringsmaatregelen tegenover. In combinatie met trends als deglobalisering, kan dit een structurele kanteling in gang zetten die de inflatie juist op een hoger en volatieler pad brengt.

Dit was de boodschap van tijdens een online media roundtable georganiseerd door AXA Investment Managers, waar economen van Deutsche Bank, Unicredit, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en AXA IM vorige week hun licht lieten schijnen over de inflatieontwikkeling in het post-covid tijdperk.

Naast normale economische cycli ziet Jim Reid, global head of fundamental credit strategy van Deutsche Bank, op de achtergrond langere golfbewegingen die de richting bepalen in het politieke landschap en op de financiële markten. De eerste wereldoorlog maakte een einde aan een tijdperk van globalisering. Er volgde een turbulente periode van oorlog, hyperinflatie en depressie. De wederopbouwfase mondde uit in afschaffing van het Bretton Woods systeem van vaste wisselkoersen, wederom gepaard gaand met hoge inflatie. Toen die onder controle was gebracht, brak vanaf de jaren 80 een nieuwe golf van globalisering aan.

Dit is de tijd dat de meeste mensen in de financiële sector hun loopbaan begonnen en ze zijn dus niets anders gewend, wijst Reid. Handelsbarrières werden geslecht en China ‘dumpte’ een miljard goedkope arbeidskrachten op de wereldmarkt. Dit hield inflatie decennialang laag. Maar, zo waarschuwt de econoom van Deutsche Bank, dit tijdperk loopt op zijn laatste benen. Deglobalisering is in gang gezet en de Chinese beroepsbevolking vergrijst. Gevolg is dat arbeid een betere onderhandelingspositie krijgt ten opzichte van kapitaal. Goed nieuws voor werknemers, maar het zal de inflatie aanwakkeren.

Lees verder

Not for Retail distribution: This document is intended exclusively for Professional, Institutional, Qualified or Wholesale Clients / Investors only, as defined by applicable local laws and regulation. Circulation must be restricted accordingly.

This document is for informational purposes only and does not constitute investment research or financial analysis relating to transactions in financial instruments as per MiFID Directive (2014/65/EU), nor does it constitute on the part of AXA Investment Managers or its affiliated companies an offer to buy or sell any investments, products or services, and should not be considered as solicitation or investment, legal or tax advice, a recommendation for an investment strategy or a personalized recommendation to buy or sell securities.

It has been established on the basis of data, projections, forecasts, anticipations and hypothesis which are subjective. Its analysis and conclusions are the expression of an opinion, based on available data at a specific date.

All information in this document is established on data made public by official providers of economic and market statistics. AXA Investment Managers disclaims any and all liability relating to a decision based on or for reliance on this document. All exhibits included in this document, unless stated otherwise, are as of the publication date of this document.

Furthermore, due to the subjective nature of these opinions and analysis, these data, projections, forecasts, anticipations, hypothesis, etc. are not necessary used or followed by AXA IM’s portfolio management teams or its affiliates, who may act based on their own opinions. Any reproduction of this information, in whole or in part is, unless otherwise authorised by AXA IM, prohibited.

In the Netherlands, this document is intended for Professional Clients only, as defined by local laws and the MIFID directive, and is distributed by AXA IM Benelux- Netherlands  Branch, Beethoven 500 – 4th Floor, Beethovenstraat 518 – 1082 PR Amsterdam - the Netherlands.