Investment Institute
Portfolio Construction

Matching moet harder werken! (voor een koopkrachtiger pensioen)

 • 14 August 2023 (3 min read)

 • Naast een standaard returnportefeuille zal onder de Wtp per cohort een maatwerk Matchingportefeuille moeten worden aangehouden.
 • Jong en oud profiteert van een zekere mate van renteafdekking.
 • De Matchingportefeuille moet steeds harder gaan werken, zeker omdat deze een steeds groter deel van de beleggingsportefeuille uitmaakt, tot meer dan 65% in de (collectieve) uitkeringsfase.
 • Dit kan door meer te beleggen in Inflation Linked Bonds, Credits, SSA-obligaties, Hypotheken en alternatieve fixed income-producten.

  Disclaimer

  Deze promotionele communicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele klanten in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn) en mag niet worden overhandigd aan particuliere beleggers. De verspreiding van deze communicatie moet derhalve worden beperkt.

  Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

  De in deze communicatie vervatte meningen, ramingen en vooruitzichten kunnen subjectief zijn, mettertijd veranderen of zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorafgaand aan elke inschrijving, wordt de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands bij AXA IM Benelux – Netherlands Branch, Beethovenstraat 518 4e etage, 1082PR Amsterdam, en op de website www.axa-im.nl.

  Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

  Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in Nederland, door AXA IM Benelux – Nederlands Branch, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0458.289.564.

  © AXA Investment Managers 2023. Alle rechten voorbehouden.