Investment Institute
Macroeconomic Research

Bruggen bouwen - van nFTK naar nieuw pensioenstelsel

  • 17 December 2021 (3 min read)

Het nieuwe pensioenstelsel betekent voor pensioenfondsen een grote verandering in hun langetermijnbenadering van de financiering van pensioenen. Binnen de huidige kaders van het nFTK zal de nieuwe wetgeving haar schaduw vooruit werpen en in de komende jaren al leiden tot verschuivingen in de beleggingsportefeuilles. Hoe kunnen pensioenfondsbestuurders nu al rekening houden met de aanpassingen in de strategische mix en op een adequate wijze voorsorteren op de overgang naar het nieuwe stelsel. In de presentatie van AXA IM woor het Pensioen Pro Jaarcongres 2021 verkent Martin Sanders, Head of Pension Investments, de mogelijke richtingen.