Unravelling Biodiversity

 • 26 October 2023 (3 min read)

Are Dutch investors paying attention to biodiversity?

AXA IM in partnership with VBDO and WWF Netherlands, are delighted to share an extensive research report on how developments in biodiversity affect the financial sector and what action this sector is taking to address biodiversity in the investment decision-making process.

The research examines the results and recommendations from interviews and survey responses across 60 Dutch pension funds and insurance companies in a call for a coordinated approach to addressing biodiversity loss through investment decisions.

 

ACT RANGE

Biodiversity

There is an economic and human cost to biodiversity loss which is being addressed through products and services contributing to ecosystem preservation and biodiversity mitigation.

LEARN MORE

Related articles

Sustainability

Biodiversity Q&A: Understanding a powerful new investment theme

 • by Mariana Villanueva
 • 11 April 2023 (5 min read)
Equities

Opportunities and solutions to tackle the main drivers of biodiversity loss

 • by Tom Atkinson, Tu Quynh Ly
 • 24 July 2023 (3 min read)
Sustainability

Shifting the natural cost curve: The role of investors in protecting biodiversity

 • by Chris Iggo
 • 11 April 2023 (3 min read)

  Disclaimer

  Deze promotionele communicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele klanten in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn) en mag niet worden overhandigd aan particuliere beleggers. De verspreiding van deze communicatie moet derhalve worden beperkt.

  Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

  De in deze communicatie vervatte meningen, ramingen en vooruitzichten kunnen subjectief zijn, mettertijd veranderen of zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorafgaand aan elke inschrijving, wordt de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands bij AXA IM Benelux – Netherlands Branch, Beethovenstraat 518 4e etage, 1082PR Amsterdam, en op de website www.axa-im.nl.

  Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

  Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in Nederland, door AXA IM Benelux – Nederlands Branch, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0458.289.564.

  © AXA Investment Managers 2023. Alle rechten voorbehouden.