De China Study Trip zal dit jaar geen doorgang vinden vanwege het coronavirus.

China’s Role in Climate Action, Sustainability and Clean Tech

Graag nodigen wij u uit voor de vijfde editie van onze China Study Trip. Van 19 september t/m 27 september 2020 zullen wij een bezoek brengen aan China om inzicht te krijgen in de Chinese initiatieven op het gebied van investeren in klimaatverandering en duurzaamheid.

Wie een voorschot op de toekomst wil nemen, kan niet om China heen. Het land is al een economische reus, en wordt dat ook op politiek en financieel gebied. In de komende jaren zal het totale gewicht van Chinese aandelen in de MSCI Emerging Markets index stijgen tot 40%. Eenzelfde soort trend doet zich voor op de obligatiemarkten. Zo zal China worden opgenomen in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, een belang dat naar verwachting zal oplopen tot meer dan 6%. China is nu al de grootste uitgever van groene obligaties met een marktaandeel van 24%.

Op dit moment levert China 's werelds grootste bijdrage aan het BBP; tegelijkertijd is het land de grootste uitstoter van broeikasgassen. Uit recente cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) blijkt dat de energie gerelateerde CO2-uitstoot in 2018 wereldwijd tot een recordhoogte steeg van 33,1 miljard ton, een toename van 1,7 procent t.o.v. 2017.

Waar het belang van zwaar vervuilende kolen in de Verenigde Staten en Europa gestaag afneemt, neemt de vraag naar kolen in China en India juist toe om in de groeiende elektriciteitsbehoefte van de bevolking te kunnen voorzien. Tegelijkertijd is China koploper op het gebied van hernieuwbare energie. Voor de aanpak van het klimaatprobleem is investeren in en samenwerken met China zelfs cruciaal. Nederlandse pensioenfondsen kunnen daar een grote rol in spelen.

Groen en groei kunnen samengaan voor beleggers in China. Maar de complexiteit van deze markt – denk aan de kwaliteit van data en verslaggeving die voor verbetering vatbaar zijn – vergt weloverwogen keuzes. Tijdens de studiereis zullen experts uit het bedrijfsleven en de wetenschap vanuit een economisch, politiek en maatschappelijk (UNSDG) perspectief ingaan op de plek die China in een beleggingsportefeuille inneemt.